Adwokat Tomasz Pratkowiecki

Adwokat Tomasz Pratkowiecki

Jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu wpisanym na listę adwokatów pod nr WRO/Adw/2018. Moja kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Korzystając z doświadczenia procesowego, bronię interesów moich klientów przed sądami karnymi oraz cywilnymi. Reprezentuję klientów przed organami ścigania, a także w sprawach rodzinnych i administracyjnych. Prowadzę niezależną kancelarię adwokacką w Lubinie. Z moimi mocodawcami pozostaję w stałym kontakcie, na bieżąco informując ich o przebiegu postępowania. Klientom zapewniam nieograniczony kontakt w siedzibie kancelarii. Mój zawód wykonuję z zaangażowaniem, mając poczucie odpowiedzialności za dobro klienta i wynik sprawy.