Skontaktuj się z Adwokatem
(+48) 531 600 049

Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Pratkowiecki

ul. Polna 23, 59-300 Lubin
tel. 531-600-049
e-mail pratkowiecki@gmail.com

Celem skorzystania z porad prawnych zachęcam do uprzedniego umówienia terminu spotkania.
Zapewniam możliwość umawiania spotkań w godzinach popołudniowych, a także w soboty.

Wyeliminowanie franka szwajcarskiego z umowy kredytu jest możliwe.

 

 

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy sądowe przeciwko bankom w szczególności w zakresie tzw. kredytów frankowych.

 

Kancelaria adwokacka adw. Tomasza Pratkowieckiego pomaga frankowiczom i z powodzeniem prowadzi sprawy sądowe w zakresie sporów wynikających z umów kredytowych powiązanych z walutą CHF.

 

Na czym polega pozew frankowy?

Celem pozwu frankowego jest wyeliminowanie powiązania spłaty kredytu z kursem franka szwajcarskiego. Wyeliminowanie waloryzacji umownej kursem franka szwajcarskiego zawsze ma skutek od dnia zawarcia przez klienta umowy.

Prawne mankamenty umów kredytowych w tym tzw. klauzule abuzywne – niedozwolone zapisy umowne, pozwalają na:

– unieważnieniu umowy o kredyt frankowy – co stanowi najkorzystniejsze finansowo rozwiązanie dla kredytobiorców,

– „odfrankowienie” kredytu – rozliczenie spłaty kredytu o dnia jego wypłaty według kursu z dnia wypłaty kredytu.

 

Jakich banków dotyczą sprawy frankowe?

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe dotyczące umów frankowych m.in. przeciwko bankom.:

 • mBank S.A.,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Bank BPH S.A. (wcześniej GE Money Bank S.A.),
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • Raiffeisen Bank (wcześniej EFG Polbank),
 • Santander Bank Polska S.A.(wcześniej PTF Bank),
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Deutsche Bank Polska S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • PKO BP S.A.,
 • EUROBANK S.A.

 

Jakie usługi zapewnia kancelaria?

Kancelaria zapewnia usługi polegające na:

– analizie treści zawartej umowy o kredyt frankowy celem ustalenia możliwości wytoczenia sprawy sądowej,

– analizie prawnej pozostałych przesłanek procesowych od których zależy wygrana sporu przeciwko bankowi,

– precyzyjnym wyliczeniu nadpłaconego kredytu, co potwierdzają opinie biegłych sądowych w prowadzonych sprawach,

– sporządzeniu i wniesieniu pozwu do sądu,

– reprezentacji klienta przez profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie postępowania.

 

Kancelaria z uwagi na bogate doświadczenie procesowe w zakresie kredytów frankowych jest w stanie dokonać dokładnej i rzeczowej analizy każdej przekazanej umowy frankowej i przedstawić informacje o możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw w sądzie.

 

Czy mogę liczyć na pomoc w sprawach nietypowych?

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym, w szczególności dotyczącym:

 • zawarcia aneksu do umowy określającego spłatę kredytu według kursu NBP,
 • zawarcia aneksu do umowy w którym to aneksie klienci uznali wysokość zadłużenia względem banku w walucie CHF,
 • zawarcia aneksu do umowy w którym doszło do przewalutowania kredytu w PLN na kredyt w CHF,
 • zawarcia aneksu do umowy w którym doszło do przewalutowania kredytu w CHF na kredyt w innej walucie,
 • spłaty kredytu od momentu jego wypłaty w walucie CHF,
 • zawarcia kredytu na cele inwestycyjne,
 • zawarcia kredytu w innych walutach np. USD, EUR,
 • wytaczania powództwa tylko przez jednego z kredytobiorców,
 • ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z kredytobiorców,
 • zawarcia umowy o kredyt frankowy przez przedsiębiorców,
 • twierdzenia banku w treści umowy, że klienci negocjowali kurs wypłaty kredytu.

 

Jaki jest cel procesu?

Celem procesu jest zapłata przez bank na rzecz klienta kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość nadpłaconych rat kredytu lub kwoty pieniężnej tytułem nieważności umowy o kredyt.

W zależności od faktu czy klient spłacał kredyt w walucie polskich złotych czy też bezpośrednio w walucie franka szwajcarskiego, żądanie pozwu dotyczy zwrotu na rzecz klienta kwoty w złotówkach, frankach szwajcarskich lub jednocześnie w obydwu walutach.

Wyrok w sprawie pozwala otrzymać zwrot nadpłaconych rat kredytu od dnia zawarcia umowy. W tym zakresie klienta ogranicza tylko bieg terminu przedawnienia.

 

Co jest podstawą prawną pozwu przeciwko bankowi?

Wbrew obiegowej opinii podstawą prawną dochodzonych roszczeń nie jest wzrost kursu CHF/PLN i związane z nią podwyższenie kwoty spłacanych rat przez klientów.

Banki w treści umowy zawarły szereg zapisów sprzecznych z przepisami prawa, które to naruszenia skutkują wyeliminowaniem z umowy mechanizmu powiązania z kursem franka szwajcarskiego, a nawet stwierdzeniem przez sąd nieważności całej umowy o kredyt.

Klauzule umowne dotyczące waloryzacji kredytu kursem fanka szwajcarskiego są sprzeczne z prawem bankowym, przepisami kodeksu cywilnego, dobrymi obyczajami. Zarzuty te zostały potwierdzone w licznych orzeczeniach sądów powszechnych oraz orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz TSUE.

 

Jakie są skutki stwierdzenia nieważności umowy o kredyt frankowy?

Stwierdzenie nieważności umowy o kredyt frankowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla każdego z kredytobiorców. W praktyce orzeczniczej coraz więcej sądów stwierdza nieważność umów o kredyt frankowy.

Dla większości klientów otrzymanie wyroku unieważniającego umowę o kredyt będzie oznaczało możliwość spłaty na rzecz banku jedynie kwoty otrzymanego kapitału kredytu bez konieczności spłacania odsetek i kosztów okołokredytowych. Klient uzyska także możliwość zaliczenia na poczet spłaty kapitału wszystkich kwot wpłaconych na rzecz banku tytułem spłaty kredytu łącznie z kosztami ubezpieczeń okołokredytowych i innymi opłatami.

Jeżeli interesuje Cię tematyka skutków nieważności umowy o kredyt frankowy – skontaktuj się ze mną celem uzyskania porady prawnej dotyczącej Twojej konkretnej sprawy.

 

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Adwokacką adw. Tomasza Pratkowieckiego?

Skuteczność. Wszystkie sprawy zakończyły się prawomocną wygraną klientów.

Doświadczenie. Kancelaria prowadzi liczne sprawy frankowe przed sądami w całej Polsce.

Bezpośredni kontakt. Zapewniam każdemu klientowi nieskrępowany i bezpośredni kontakt ze mną celem omówienia sprawy.

Proste zasady współpracy. Kancelaria stosuje proste i przejrzyste zasady współpracy i wynagradzania.

Merytoryczne podejście do problemu. W pozwie przedstawiam bogatą argumentację prawną popartą licznymi orzeczeniami sądów. Do sprawy sądowej przygotowuję także mojego klienta.

 

Jak wyeliminować walutę franka szwajcarskiego z mojej umowy?

Upewnij się, że Twoja umowa zawiera klauzule abuzwyne. W celu przeprowadzenia analizy zawartej umowy z bankiem proponuję wykonanie telefonu bezpośrednio do mnie – adw. Tomasza Pratkowieckiego, w dalszej kolejności proszę o przygotowanie kopii umowy oraz zawartych aneksów do umowy i przesłanie ich na adres poczty elektronicznej – pratkowiecki@gmail.com.

Po dokonaniu analizy umowy klient uzyskuje informację o:

– występowaniu klauzul abuzywnych w umowie,

– możliwości stwierdzenia nieważności umowy,

– strategii procesowej kancelarii,

– wysokości roszczenia o zapłatę na rzecz klienta,

– sposobu płatności kredytu po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia,

– kosztach procesu i czasie jego trwania.

 

Zapraszam do kontaktu adw. Tomasz Pratkowiecki.