Skontaktuj się z Adwokatem
(+48) 531 600 049

Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Pratkowiecki

ul. Polna 23, 59-300 Lubin
tel. 531-600-049
e-mail pratkowiecki@gmail.com

Celem skorzystania z porad prawnych zachęcam do uprzedniego umówienia terminu spotkania.
Zapewniam możliwość umawiania spotkań w godzinach popołudniowych, a także w soboty.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw przeciwko bankom w zakresie zwrotu kwot uiszczonego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W chwili obecnej dominuje korzystny dla kredytobiorców pogląd w orzecznictwie sądów powszechnych, zgodnie z którym koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powinny ponosić banki, a kredytobiorcom należy się zwrot dotychczas uiszczonych z tego tytułu należności. Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi 10 lat, ale w chwili obecnej w Sejmie procedowane są nowe przepisy skracające termin przedawnienia. Nowe przepisy spowodują skrócenie okresu przedawniania roszczenia o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego do 6 lat.