Skontaktuj się z Adwokatem
(+48) 531 600 049

Miesięczne archiwum: styczeń 2018

Skarga nadzwyczajna, jako środek do zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych.

Od marca 2018 r. ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym zostanie wprowadzona instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe w postaci skargi nadzwyczajnej. Skarga nadzwyczajna pozwala na odwołanie się od prawomocnego wyroku sądu wydanego po dniu 17 października 1997 r. Skarga nadzwyczajna jest środkiem zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych. Celem skargi […]

Czytaj dalej