Skontaktuj się z Adwokatem
(+48) 531 600 049

Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Pratkowiecki

ul. Polna 23, 59-300 Lubin
tel. 531-600-049
e-mail pratkowiecki@gmail.com

Celem skorzystania z porad prawnych zachęcam do uprzedniego umówienia terminu spotkania.
Zapewniam możliwość umawiania spotkań w godzinach popołudniowych, a także w soboty.

Dzierżawa nieruchomości w celu budowy farm fotowoltaicznych.

    Niniejszy artykuł dotyczy oceny prawnej umów dzierżawy nieruchomości na cele budowy farm fotowoltaicznych. Na terenie województwa dolnośląskiego oferowane są umowy dzierżawy gruntów rolnych na cele budowy farm fotowoltaicznych. Po kolejnej analizie umowy stwierdzam, że jej treść jest rażąco niekorzystna dla wydzierżawiającego – właściciela nieruchomości. Umowa ta zawiera szereg niekorzystnych zapisów dla właściciela nieruchomości […]

Czytaj dalej

Skarga nadzwyczajna, jako środek do zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych.

Od marca 2018 r. ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym zostanie wprowadzona instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe w postaci skargi nadzwyczajnej. Skarga nadzwyczajna pozwala na odwołanie się od prawomocnego wyroku sądu wydanego po dniu 17 października 1997 r. Skarga nadzwyczajna jest środkiem zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych. Celem skargi […]

Czytaj dalej